Ce facem la REMICO COMPREST

Produse

* Flanșe conform SR ISO 7005 în gama DN 40—DN 1000; PN 2,5—PN 64;

* Compensatori de montaj din oțel în gama DN 40—DN 1000; PN 2,5—PN 64;

* Ramificații simplă sau dublă egale sau reduse, executate din oțel pentru sudură in gama DN 40—DN 2000;

* Ramificații simplă sau dublă egale sau reduse, executate din oțel pentru rețele de conducte tip Azbo, PREMO, Bucov sau PVC în gama DN 40—DN 2000;

* Coturi și curbe executate prin procedee de mecano-sudură în gama DN 40—DN 1000; PN 2,5—PN 64;

* Mufă de legătură cu flanșe (Gibault) pentru rețele de conducte tip Azbo, sau PVC în gama DN 100—DN 400;

* Confecția metalică pentru centrale termice ecologice cu alimentare pe peleți cu capacități cuprinse între 20 și 150 KW.

* Flanșe de remediere pentru rețele de conducte tip Azbo, PREMO sau Bucov în gama DN 100—DN 1000;

* Dispozitive de aerisire – dezaerisire pentru rețele de conducte DN 80, respectiv DN 150;

* Reducții simetrice și asimetrice executate prin procedee de mecano-sudură din oțel în gama DN 40—DN 2000;

* Piese de etanșare în aval și amonte la rețele de conducte în gama DN 100—DN 1000;

* Tijă de manevrare robinet în gama DN 100—DN 1000;

* Cuplaje elastic (ansamblu complet);

* Arbori, axe și bucșe de diferite dimensiuni și forme cuprinse în gama de diametre 5—420 mm, respectiv lungimi până la 2000 mm realizate prin procedee de prelucrări prin așchiere;

* Guri de vizită de diverse forme și dimensiuni, vinciuri, sisteme de frânare mecanice, tambuchi pentru Șantierele Navale;

* Stâlpi, grinzi, pane, scări și pasarele de acces, sau orice element ce intră în componența structurilor metalice a halelor până la greutatea de 5t ce se poate executa prin procedee de mecano-sudură (ansamblul putând avea până la 20t);

* Mobilier pentru baruri, restaurante, mobilier divers stradal, pentru parcuri, inclusiv coșuri de gunoi stradale realizate din metal și lemn;

* Stâlpi de iluminat pentru parcuri, alei și stradali realizați din metal și lemn;

* Orice piesă după desen de execuție în gama de diametre 5—1080 mm, respectiv lungimi până la 2000 mm ce se pot executa prin procedee de prelucrare prin așchiere și/sau procedee de mecano-sudură;

* Orice piesă unitară după desen de execuție până la greutatea de 5t ce se poate executa prin procedee de mecano-sudură (ansamblul putând avea până la 20t);