Despre Remico Comprest

Misiune, Viziune, Valori

Cu 20 de ani de experiență, REMICO COMPREST este o societate de producție piese și structuri metalice de succes, având ca principal obiect de activitate prelucrările mecanice, asamblarea de structuri metalice, reparații electropompe, construcții civile și industriale și de îmbunătățiri funciare.

De asemenea, societatea noastră deține capacitățile de producție necesare reabilitării și modernizării de sisteme pentru irigații, lucrări ce se referă atât la rețelele de conducte pentru irigații cât și la stațiile de pompare ce le deservesc.

Misiune

  • Crearea de produse de calitate superioară, proiectate și produse conform cerințelor clienților,
  • Dezvoltarea permanentă, lărgirea portofoliului de produse și clienți și, de asemenea, a obiectelor de activitate.
  • Asigurarea de soluții moderne pentru punerea în aplicare a proiectelor clienților noștri.

Viziune

  • Să livrăm produse, servicii și expertiză excelente partenerilor noștri printr-un proces integrat de management al calității.
  • Să fim lideri regionali în furnizarea de produse și servicii pe domeniul nostru de activitate.

Valori

  • Societate si mediu: prin activitățile noastre aducem contribuții societății și protejam mediul. Diversificarea activităților cu accent pe dezvoltarea de soluții integrate și proiecte în agricultură și reabilitarea infrastructurilor urbane are în vedere priorități ale societății românești și europene cu impact direct asupra calității vieții și a mediului.
  • Operativitate : înțelegem rapid necesitățile clienților noștri și le oferim soluții profesioniste imediate la solicitările acestora. Facem lucrurile repede și bine, conform așteptărilor, pe tot parcursul existenței nu am ratat nici un termen limită ;
  • Resursele umane: respectăm diversitatea personalităților și sprijinim dezvoltarea abilitaților individuale. Căutăm să asiguram un mediu confortabil și flexibil de muncă în cadrul unei culturi bazate pe angajament personal, loialitate și responsabilitate.